Verbouwing woning in halfopen bebouwing, verd.+0

Deelname Vlaamse Renovatiedag 2015

Bij de renovatie van deze koppelwoning werd de bestaande achterbouw afgebroken en vervangen door een compacte nieuwe aanbouw. De gelijkvloerse verdieping werd volledig hertekend i.f.v. de logische opeenvolging van de ruimtes + het functioneren ervan. Bij het vervangen van de technische installaties werd gezocht naar het optimale evenwicht tussen energiebesparingen en de meerkost ervan voor het bouwbudget. Er is in de bouwplannen een luifelconstructie voorzien als passieve zonnewering, maar deze is nog uit te voeren. Het onderscheid tussen binnen en buiten vervaagt door het dubbel openschuivende raam in de nieuwe achtergevel, dat voorbij het plafond tot tegen de dakrand loopt.

  • Projectnummer: 0021|10
  • Locatie: Mariakerke