Wedstrijdontwerp cohousingproject Kop van Prado, Kortrijk

3e plaats

samenwerking met BAST Architects & Engineers

Ons wedstrijdontwerp voor een cohousingproject van een 20-tal woonentiteiten vertrekt vanuit het beeld van een vierkantshoeve. De gebouwen liggen rond een omsloten binnengebied. Op die manier wordt een veilige en private cocon gecreëerd. Het project blijft tegelijk sterk verbonden met en gericht op het omliggende stadsweefsel. In de inplanting van de gebouwen en de keuze van materialen blijkt duidelijk de openheid naar de buurt toe. In de gevels spelen we met de mate van transparantie. Er is volledige transparantie in die zones die de openheid van het project benadrukken, en gedeeltelijke transparantie in de zones die om meer geborgenheid vragen. De combinatie van glas en houten gevelbekleding maakt die variatie mogelijk, maar benadrukt eveneens de eenheid van het project.
De open ruimte is zeer doordacht en er is heel veel groen aanwezig (secret garden, moestuin voor urban farming, groendaken, …)
Het ontwerp is gebaseerd op de principes van bio-ecologisch bouwen, en is technisch vooruitstrevend (houtmassiefbouw met CLT en CLT-i, Nearly Zero Energy Buildings & passiefbouw, …)

  • Projectnummer: 0078|14
  • Locatie: Kortrijk